Algemene Voorwaarden

Betaling

De kosten van de gehele cursus of privélessen dienen uiterlijk één week voorafgaande aan de eerste les betaald te worden. Pas daarna is uw inschrijving definitief. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Restitutie

Bij afmelding na aanvang van de cursus wordt er geen restitutie van het cursusgeld verleend, tenzij een cursus om organisatorische redenen niet door kan gaan.

Daarna is gedeeltelijke restitutie alleen mogelijk bij langdurige blessure, ziekte en/of ziekenhuisopname. In die gevallen is een restitutie van 50% over de op het moment van het verzoek resterende lessen mogelijk. In dit geval is een doktersverklaring nodig.

Mocht de docent om één of andere reden niet meer in staat zijn u de lessen te geven, dan ontvangt u het nog openstaande bedrag van de resterende lessen retour.

Covid-19
Als de lessen door een lockdown of door aanscherping vanuit de overheid, niet ‘live’ gegeven kunnen worden, zullen de lessen per direct, waar mogelijk, online worden voortgezet.

 Overig

Indien de docent verhinderd of ziek is, zal de les op een voor u geschikt moment worden ingehaald.

Gemiste groepslessen door de leerling kunnen niet worden ingehaald.

Individuele lessen kunnen eenmalig in overleg met docent worden ingehaald.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

KvK-nummer 66141842