Algemene Voorwaarden

Betaling
De kosten van de gehele cursus dienen uiterlijk één week voorafgaande aan de eerste les betaald te worden. Pas daarna is uw inschrijving definitief. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Restitutie
Bij afmelding na aanvang van de cursus wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend. Mocht de docent om één of andere reden niet meer in staat zijn u de lessen te geven, dan ontvangt u het nog open staande bedrag van de resterende lessen retour.

Overig
Indien de docent verhinderd of ziek is, zal de les op een voor u geschikt moment worden ingehaald. Gemiste groepslessen door de leerling kunnen niet worden ingehaald. Individuele lessen kunnen eenmalig in overleg met docent worden gereprogrammeerd.

Akkoordverklaring
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

KvK-nummer 66141842